Defecatie management

Defecatie management is de laatste jaren steeds meer op de radar. Hierdoor is onze hoop dat volwassenen en kinderen die kampen met defecatieproblemen steeds adequater geholpen worden, waardoor hun kwaliteit van leven vooruit gaat. 

Inschrijven

Basis darmspoelen bij volwassenen

Tijdens de workshop zal de anatomie, fysiologie en pathologie van het spijsverteringsstelsel behandeld worden. We bespreken de behandelingsmogelijkheden en bespreken aan de hand van de Richtlijn Defecatiebeleid de indicatiestelling voor darmspoelen.

Daarnaast staat de praktijk centraal. Aan de hand van casuïstieken krijgt u informatie over een plan van aanpak en de verpleegkundige aspecten die belangrijk zijn bij darmspoelen. U krijgt tips en adviezen die u gelijk in de praktijk kunt toepassen en er is gelegenheid om te oefenen met het Peristeen systeem. Dit is een workshop met veel interactie, voldoende ruimte voor het stellen van vragen en bespreken van casuïstieken uit de praktijk.

Datum: 24 november 2022
Tijd: 14.00-20.00 uur
Locatie: Coloplast, Softwareweg 1, Amersfoort

Inschrijven

Webinar: De werking van het puberbrein

 

Datum: 14 februari 2023
Tijd     : 16.00-17.30 uur

Inschrijven

Webinar Proctologische en bekkenbodemafwijkingen

Proctologische en bekkenbodemafwijkingen worden vaak als een lastig probleem ervaren, zowel door de patiënt als door de behandelaar. 
Dit webinar biedt de mogelijkhed om kennis op het gebied van de proctologie en bekkenbodem op te frissen en verder uit te breiden, zodat je in staat bent de verschillende aandoeningen te herkennen en adequaat te onderscheiden. 
Ook zal er aandacht zijn voor minder bekende aandoeningen, zoals fecale incontinentie, obstructief defecatiesyndroom en peri-anale pijnsyndromen. Daarbij krijg je handvatten voor een optimale behandeling die morgen al ingezet kan worden.

Dit webinar is uitsluitend bedoeld voor huisartsen.

Datum: 11 januari 2023
Tijd     : 20.00 uur

Inschrijven

Webinar: Belang voor ondersteuning van therapietrouw, een 3-dimensionale benadering

Tijdens dit webinar wordt de theorie omtrent obstipatie en fecale incontinentie behandeld. Tevens bespreken we de verpleegkundige begeleiding tijdens de behandeling en nazorg.

Datum: 7 maart 2023
Tijd     : 15.00-16.30 uur

Inschrijven

Workshop Proctologie/bekkenbodem

Proctologische en bekkenbodemafwijkingen worden vaak als een lastig probleem ervaren, zowel door de patiënt als door de behandelaar. Deze cursus biedt u de mogelijkheid om uw kennis op het gebied van de proctologie en bekkenbodem op te frissen en verder uit te breiden, zodat u in staat bent de verschillende aandoeningen te herkennen en adequaat te onderscheiden. Naast de meer gangbare proctologische aandoeningen, zal er ook aandacht zijn voor minder bekende aandoeningen, zoals fecale incontinentie, obstructief defecatiesyndroom en peri-anale pijnsyndromen. Daarbij krijgt u handvatten voor een optimale behandeling die u morgen al kunt inzetten, want veel klachten rondom het anale gebied zijn met relatief eenvoudige interventies te verhelpen. 

Deze workshop is bedoeld voor huisartsen en mdl-artsen.

Datum: 8 maart 2023
Tijd     : 16.00-20.30 uur
Locatie: Coloplast, Softwareweg 1, Amersfoort

Inschrijven

Bekkenbodemafwijkingen

Deze workshop bied je de mogelijkheid om je kennis op het gebied van de proctologie en bekkenbodem op te frissen en verder uit te breiden, zodat je in staat bent de verschillende aandoeningen te herkennen en adequaat te onderscheiden. Naast de meer gangbare proctologische aandoeningen zal er ook aandacht zijn voor minder bekende aandoeningen, zoals fecale incontientie, obstructief defecatiesyndroom en peri-anale pijnsyndromen.

Deze workshop is bedoeld voor continentie en stomaverpleegkundigen

Datum: 22 maart 2023
Tijd     : 16.00-20.30 uur
Locatie: Coloplast, Softwareweg 1, Amersfoort

Inschrijven

Webinar: Een multidisciplinaire kijk op de behandeling van LAR & endeldarmkanker

Tijdens dit webinar behandelt Maarten Vermaas, chirurg, het keuzeproces dat hij doorloopt bij endeldarmkankerpatiënten die een naad of een stoma krijgen. Mary Everling-Cools, verpleegkundig consulent MDL/stomazorg, deelt haar ervaring vanuit de dagelijkse praktijk en neemt hierin praktische casussen mee.

Deze workshop is bedoeld voor ervaren stoma- en continentieverpleegkundigen

Datum: 30 maart 2023
Tijd     : 16.00-18.00 uur

Inschrijven

Webinar: De nieuwe Europese richtlijn Fecale Incontinentie

Daniel Keszthelyi, professor in maag-, darm- en leveraandoeningen, en Stephanie Breuking, oncologisch chirurg, nemen je mee in de nieuwe richtlijn voor Fecale Incontinentie. Zij delen hun kennis op het gebied van chirurgische en conservatieve behandelopties.

Deze workshop is bedoeld voor ervaren stoma- en continentieverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die zich bezighouden met het begeleiden van patiënten met fecale incontinentie.

Datum: 4 april 2023
Tijd     : nog te bepalen

Inschrijven

De kracht van non-verbale communicatie en (focus)taal

Deze scholling gaat over contact maken en communicatie. Je leert angst- en pijnreductie technieken zodat behandelingen en onderzoeken bij clïenten makkelijker verlopen en de cliënt toekomstige behandelingen met meer vertrouwen en rust kan ondergaan. 

Er wordt geoefend met taalgebruik met helpende suggesties en het toepassen van afleidingstechnieken om cliënten zo comfortabel mogelijk te laten zijn. 

Datum: 20 april 2023
Tijd     : 9.30 - 17.00 uur
Locatie: Coloplast, Softwareweg 1, Amersfoort

Inschrijven

De stoelgang; wat werkt en wat beperkt

Wanneer we het hebben over ontlasting, dan kan de samenwerking met de 1ste lijn niet achterwege blijven. Tijdens deze workshop komen de voordelen van deze samenwerking verder aan bod.

Deze workshop is bedoeld voor verpleegkundigen uit instellingen en revalidatiecentra die te maken hebben met patiënen die (gaan) darmspoelen. Of verpleegkundigen werkzaam in de thuiszorg die zich actief met darmspoelen bezighouden.

Datum: 16 mei 2023
Tijd     : 16.00-19.00 uur
Locatie: Coloplast, Softwareweg 1, Amersfoort

Webinar Darmspoelen we komen er wel uit

Sommige kinderen lopen te lang rond met buikpijn door chronische obstipatie. Anderen hebben vieze onderbroeken door fecale incontinentie. Dat kan en moet anders!

Weet u hoe darmspoelen bij kinderen in z’n werk gaat? Wanneer zou u dit in kunnen zetten, wat is de impact en wat is de effectiviteit? In dit Webinar leert u kinderen te identificeren die baat kunnen hebben bij darmspoelen. Er worden u handvatten geboden om kinderen te herkennen die met darmspoelen geholpen zouden kunnen worden. Er wordt uitgelegd hoe te handelen en op te volgen.
Het zou wel eens makkelijker kunnen zijn dan u denkt…

 

Webinar Blaas- en darmproblematiek bij MS

In dit webinar krijgt u van Dr. Jakko Nieuwenhuijzen, uroloog in het VUmc, en Drs. Willemijn Faber, revalidatiearts in Heliomare, uitleg over continentieproblematiek bij mensen met MS.
Zij bespreken met u de invloed van MS op de blaas- en darmfunctie. Wat zijn de meest voorkomende blaas- en darmproblemen, hoe vaak komen ze voor, is er een verband tussen blaas- en darmproblemen, vroege herkenning en signalering, behandeling en doorverwijzing. Zij geven tips en adviezen en bespreken de belangrijkste aandachtspunten.  


E-learning darmproblematiek en darmspoelen

De e-learning is ontwikkeld om uitleg in de praktijk te ondersteunen. Je leert meer over de anatomie, pathologie van het spijsverteringsstelsel, behandeling van darmproblematiek en darmspoelen met Peristeen Plus.

Deze e-learning is bedoeld voor zorgverleners in de thuiszorg of zorginstellingen.  Je kunt je aanmelden voor de e-learning door te mailen naar infoacademy@coloplast.com.

Direct inschrijven

Ik wil me inschrijven voor*
Persoonsgegevens