Defecatie management

Defecatie management is de laatste jaren steeds meer op de radar. Hierdoor is onze hoop dat volwassenen en kinderen die kampen met defecatieproblemen steeds adequater geholpen worden, waardoor hun kwaliteit van leven vooruit gaat. 

Inschrijven

Webinar: Een multidisciplinaire kijk op de behandeling van LAR & endeldarmkanker

Tijdens dit webinar behandelt Maarten Vermaas, chirurg, het keuzeproces dat hij doorloopt bij endeldarmkankerpatiënten die een naad of een stoma krijgen. Mary Everling-Cools, verpleegkundig consulent MDL/stomazorg, deelt haar ervaring vanuit de dagelijkse praktijk en neemt hierin praktische casussen mee.

Deze workshop is bedoeld voor ervaren stoma- en continentieverpleegkundigen

Datum: 30 maart 2023
Tijd     : 16.00-18.00 uur

Inschrijven

Webinar: De nieuwe Europese richtlijn Fecale Incontinentie

Daniel Keszthelyi, professor in maag-, darm- en leveraandoeningen, en Stephanie Breuking, oncologisch chirurg, nemen je mee in de nieuwe richtlijn voor Fecale Incontinentie. Zij delen hun kennis op het gebied van chirurgische en conservatieve behandelopties.

Deze workshop is bedoeld voor ervaren stoma- en continentieverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die zich bezighouden met het begeleiden van patiënten met fecale incontinentie.

Datum: 4 april 2023
Tijd     : 18.00-19.00 uur

Inschrijven

De kracht van non-verbale communicatie en (focus)taal

Deze workshop gaat over contact maken en communicatie. Je leert angst- en pijnreductie technieken zodat behandelingen en onderzoeken bij clïenten makkelijker verlopen en de cliënt toekomstige behandelingen met meer vertrouwen en rust kan ondergaan. 

Er wordt geoefend met taalgebruik met helpende suggesties en het toepassen van afleidingstechnieken om cliënten zo comfortabel mogelijk te laten zijn. 

De scholing is geaccrediteerd voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

Datum: 20 april 2023
Tijd     : 9.30 - 17.00 uur
Locatie: Coloplast, Softwareweg 1, Amersfoort

Inschrijven

De stoelgang; wat werkt en wat beperkt

Wanneer we het hebben over ontlasting, dan kan de samenwerking met de 1ste lijn niet achterwege blijven. Tijdens deze workshop komen de voordelen van deze samenwerking verder aan bod.

Deze workshop is bedoeld voor verpleegkundigen uit instellingen en revalidatiecentra die te maken hebben met patiënen die (gaan) darmspoelen. Of verpleegkundigen werkzaam in de thuiszorg die zich actief met darmspoelen bezighouden.

Het maximale aantal deelnemers is bereikt. Je wordt op de wachtlijst geplaatst.

Datum: 16 mei 2023
Tijd     : 16.00-19.00 uur
Locatie: Coloplast, Softwareweg 1, Amersfoort

Inschrijven

Basis darmspoelen bij volwassenen

Tijdens de workshop zal de anatomie, fysiologie en pathologie van het spijsverteringsstelsel behandeld worden. We bespreken de behandelingsmogelijkheden en bespreken aan de hand van de Richtlijn Defecatiebeleid de indicatiestelling voor darmspoelen.

Daarnaast staat de praktijk centraal. Aan de hand van casuïstieken krijgt u informatie over een plan van aanpak en de verpleegkundige aspecten die belangrijk zijn bij darmspoelen. U krijgt tips en adviezen die u gelijk in de praktijk kunt toepassen en er is gelegenheid om te oefenen met het Peristeen systeem. Dit is een workshop met veel interactie, voldoende ruimte voor het stellen van vragen en bespreken van casuïstieken uit de praktijk.

Meld je aan als je geïnteresseerd bent in deze workshop. We houden je op de hoogte van de datum.

Tijd: 14.00-20.00 uur
Locatie: Coloplast, Softwareweg 1, Amersfoort

Webinar Blaas- en darmproblematiek bij MS

In dit webinar krijgt u van Dr. Jakko Nieuwenhuijzen, uroloog in het VUmc, en Drs. Willemijn Faber, revalidatiearts in Heliomare, uitleg over continentieproblematiek bij mensen met MS.
Zij bespreken met u de invloed van MS op de blaas- en darmfunctie. Wat zijn de meest voorkomende blaas- en darmproblemen, hoe vaak komen ze voor, is er een verband tussen blaas- en darmproblemen, vroege herkenning en signalering, behandeling en doorverwijzing. Zij geven tips en adviezen en bespreken de belangrijkste aandachtspunten.  


Direct inschrijven

Ik wil me inschrijven voor*
Persoonsgegevens