Voorwaarden

Eindgebruikers licentie en gebruiksvoorwaarden

Coloplast A/S, een Deens bedrijf;  bedrijfsreg. nr. 69749917 en het geregistreerde adres
Holtedam 1, 3050 Humlebæk, Denemarken (“Coloplast”) levert het Coloplast HCP Universe Platform (“Platform”) in licentie aan de eindgebruiker (“Gebruiker”).

Eindgebruikers licentie

Coloplast verleent de gebruiker hierbij een herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare,
beperkte licentie om een profiel aan het maken en het online platform te gebruiken, uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, strikt in overeenstemming met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Gebruiksvoorwaarden

Door het Platform te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn en zich te houden aan deze gebruiksvoorwaarden en eventuele latere wijzigingen hierin.

Dit Platform is alleen bedoeld voor gebruikers met een achtergrond in de gezondheidszorg (HCP), voornamelijk binnen de stoma-, katheter- en/of wondzorg.

Houd er rekening mee dat het platform niet in de plaats kan komen van professioneel advies of begeleiding van een bevoegde arts of andere gekwalificeerde zorgverlener.

Gebruikers krijgen toegang tot informatie en educatief materiaal voor correct gebruik van de producten en diensten van Coloplast inclusief toegang tot inschrijving voor gratis e-learning, webinars en ander educatief aanbod. Gebruikers ontvangen Platformnieuws, educatieve updates en informatie over de kernservice via de e-mail. Gebruikers kunnen zich op elk moment afmelden voor dergelijke e-mails.

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van het Platform, neem dan contact op met Coloplast via onze website www.coloplast.nl.

Dit Platform is bedoeld voor uw eigen persoonlijke gebruik. Het is u niet toegestaan het Platform of enig deel daarvan of de eigen of gelicentieerde handelsmerken van Coloplast op enigerlei wijze te kopiëren of te wijzigen. U mag niet proberen de broncode van het Platform te extraheren en u mag het Platform niet in andere talen vertalen of afgeleide versies maken.

Door gebruik te maken van het platform kan Coloplast uw persoonlijke gegevens opslaan in overeenstemming met het gegevens privacy beleid van Coloplast (Privacy Notice - Corporate (coloplast.com), voor contractuele prestaties, om legitieme belangen van Coloplast na te streven of op basis van uw toestemming voor gegevensverwerking. Coloplast zal gebruikersgegevens verwerken om gegevens en profielen te beheren, individueel gebruik te volgen, service en producten te verbeteren door middel van gegevensanalyse.

Updates

Het platform zal worden bijgewerkt wanneer Coloplast dit nodig acht. Coloplast raadt aan om alle updates te installeren om ervoor te zorgen dat het Platform correct werkt en up-to-date blijft.

Intellectuele eigendomsrechten

Het Platform is eigendom van Coloplast en wordt beschermd door de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en andere wetten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, patenten, ontwerpen, enz. Dit omvat ook tekst, afbeeldingen en pictogrammen. Coloplast behoudt alle intellectuele eigendomsrechten in de App.

Disclaimers en beperking van aansprakelijkheid

Coloplast geeft geen medisch professioneel advies en het gebruik van het Platform is geen professioneel medisch advies. U dient altijd een arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen voor diagnose en behandeling en andere medisch gerelateerde vragen waarvoor een bevoegde zorgverlener nodig is.

Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving,

  1. Coloplast wijst hierbij alle aansprakelijkheid af die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van het Platform,
  2. de informatie op het Platform wordt geleverd “zoals het is” en zonder enige expliciete of impliciete garantie, en
  3. alle directe, indirecte, speciale, incidentele schade, gevolgschade of punitieve schade die voortvloeit uit het gebruik van het Platform of de gegevens daarin, wordt afgewezen en uitgesloten.

Coloplast garandeert niet, verklaart niet, dat uw gebruik van het Platform ononderbroken of foutloos zal zijn, en u stemt ermee in dat Coloplast van tijd tot tijd het Platform voor kortere en/of onbepaalde tijd kan verwijderen of annuleren, zonder kennisgeving aan u.

Wijzigingen

Coloplast behoudt zich het recht voor om op elk moment deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en nieuwe of aanvullende voorwaarden op te leggen aan uw gebruik van het Platform. Dergelijke wijzigingen en aanvullende voorwaarden worden onmiddellijk van kracht en opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden. Uw voorgezet gebruik van het Platform wordt beschouwd als stilzwijgende aanvaarding daarvan.

Toepasselijk recht en plaats

Deze gebruiksvoorwaarden, inclusief alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van het platform, worden beheert door en geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met het materiële recht van Denemarken en de plaats van elk juridisch geschil is de rechtbank van Denemarken.

Version: 1.0©2021

Log

Date

Name

Version

16.06.2021

Claus Møller Thamdrup

1.0