Blijf op de hoogte van de nieuwste wetenschap

Zoek, lees en download wetenschappelijke artikelen over belangrijke onderwerpen in uw vakgebied en krijg het klinische bewijs dat u nodig hebt om de juiste oplossing voor uw patiënten te kiezen.

Download de gids

Stomazorg voor kinderen: wereldwijde richtlijnen voor 'best practices' voor pasgeborenen, kinderen en tieners

Stomazorgverpleging bij kinderen is nog een relatief onbekend vakgebied. Er is weinig literatuur en onderzoek beschikbaar. Veel stomaverpleegkundigen die met volwassenen werken, geven aan dat ze zich niet op hun gemak zouden voelen bij de verzorging van kinderen. Om in deze behoefte te voorzien, heeft een internationale groep van pediatrische stomazorgdeskundigen richtlijnen ontwikkeld rondom 'best practices' voor de stomazorg voor kinderen. Deze richtlijnen zijn bedoeld om collega's in dit vakgebied te ondersteunen. Daarnaast dragen ze bij aan een betere kwaliteit van leven voor pasgeborenen, kinderen en tieners met een stoma én hun families.

5 publicaties over hervoeding

Aanvullende aanbevolen literatuur over hervoeding bij kinderen

Hervoeding en de voordelen hiervan zijn klinisch onderbouwd en omvatten onder andere: het stimuleren van de groei van het onderste deel van de darmen, een aanzienlijke toename van de groei van zuigelingen en vermindering van complicaties bij parenterale voeding. Gelukkig neemt deze praktijk geleidelijk toe en wordt er meer onderzoek gedaan zodat we beter kunnen begrijpen waarom hervoeding moet worden overwogen en hoe dit kan worden uitgevoerd.

 

Download deze uitgave

Ostomy Life Study Review '18/'19

Lekkage is één van de grootste uitdagingen voor mensen met een stoma. We weten dat een slechte aansluiting op het lichaam de hoofdoorzaak van lekkage is, daarom het is zaak om opvangmateriaal te vinden dat de perfecte aansluiting biedt. Maar omdat alle lichamen anders zijn, kan dit een hele uitdaging zijn.  Op basis van het 'Peristomal Body Profile Consensus Project' worden in deze uitgave van onze Ostomy Life Study Review verschillende elementen belicht. Het biedt onder andere inzicht in en geeft richtlijnen voor de ‘best practices’ die helpen bij het nauwkeurig beoordelen van lichaamsprofielen. Bij deze beoordeling wordt het bepalen van het correcte stomaopvangmateriaal geïncludeerd. Hiermee wordt bereikt wat zowel zorgprofessionals als patiënten zoeken: perfecte aansluiting, meer comfort en kwaliteit van leven.

Download deze uitgave

Ostomy Life Study Review '16/'17

In deze Ostomy Life Study Review onthullen we een aantal verborgen uitdagingen die mensen met een chronische aandoening moeten doorstaan. Deze editie benadrukt de bevindingen van de Ostomy Life Study (2016) en richt zich voornamelijk op de uitdagingen voor mensen met verschillende peristomale lichaamsprofielen.  Er worden tevens  aanbevelingen gegeven hoe patiënten daarmee om kunnen gaan. Met de introductie van de terminologie voor lichaamsprofielen staat dit nummer ook stil bij het belang van consensus om het peristomale gebied te beschrijven, zodat we de kennisdeling over behandelingen en lekkagepreventie kunnen verbeteren.

Download deze uitgave

Ostomy Life Study Review '15/'16

Een stoma hebben en aanpassing aan een nieuwe levenssituatie met een veranderde lichaamsfunctie kan fysiek en mentaal overweldigend zijn. In deze editie van de Ostomy Life Study Review belichten we de onderliggende factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van leven voor patiënten. De keuze van het juiste opvangmateriaal speelt hierbij uiteraard een belangrijke rol. In dit nummer wordt de relatie tussen kwaliteit van leven en de behoefte aan convexe oplossingen beschreven. Het introduceert het Convexity Wheel, een beoordelingsinstrument dat u helpt bij het kiezen van het juiste convexe opvangmateriaal voor uw patiënt.