Therapietrouw bij intermitterende zelfkatheterisatie is een uitdaging

Intermitterende zelfkatheterisatie is al lang erkend als een best practice behandeling. Maar therapietrouw is niet vanzelfsprekend. Waarom is dat zo?

Intermitterende zelfkatheterisatie: de gouden standaard

Intermitterende zelfkatheterisatie geeft patiënten meer onafhankelijkheid2 en minder belemmering van seksuele activiteit.2 Het levert patiënten meer vrijheid op om deel te nemen aan dagelijkse en sociale activiteiten die anders wellicht moeilijk zouden zijn geweest.3

Het gebrek aan therapietrouw is nog steeds alarmerend hoog4

Zoals blijkt uit de resultaten van een onderzoek uit 2010 in het Journal of Urology, stopt meer dan 50% van de patiënten met intermitterende katheterisatie binnen de eerste vijf jaar na het begin van de behandeling.4 Het merendeel van de patiënten die stoppen met  lijkt over te stappen op andere behandelmethoden, waaronder een verblijfskatheter.4 Wat is de reden hiervoor?

Verschil tussen theorie en praktijk

Uit ons onderzoek blijkt dat er vaak een fundamenteel verschil is tussen hoe een patiënt over zelfkatheterisatie denkt en wat het werkelijk inhoudt.5 En dit komt vaak door een gebrekkige kennis over zijn of haar eigen anatomie. Deze misvattingen kunnen ertoe leiden dat zij niet achter zelfkatheterisatie staan en zich er na verloop van tijd ook niet meer aan houden.

Welke fysieke barrières zijn er?

Fysieke barrières bij mannen

Veel mannen zien incontinentie als een potentiële bedreiging voor hun mannelijkheid.6 Uit ons onderzoek onder gebruikers van intermitterende zelfkatheterisatie bleek dat bijna 50% van de mannen barrières heeft voor het inbrengen van de katheter.7 Zoals een verpleegkundige uitlegt, “Het is voor mannelijke patiënten steevast schokkend als ze zien hoe lang het slangetje is dat ze moeten inbrengen. Velen hebben moeite om te geloven dat zo’n lange buis echt veilig en noodzakelijk is”.8

Fysieke barrières bij vrouwen

Voor vrouwen ligt de fysieke barrière in het begrijpen van hun eigen anatomie.7 Uit onderzoek bleek dat 50% van de vrouwen moeite heeft met het vinden van de urinebuis.7 Een van de geïnterviewde verpleegkundigen legt het zo uit: “Vrouwen accepteren het idee (van intermitterende zelfkatheterisatie) meestal beter (dan mannen), maar eigenlijk zijn vooral de fysieke aspecten een probleem voor hen”.9

Voorlichting is de sleutel

Aan de hand van anatomieposters begrijpen patiënten hun eigen anatomie beter. Dit kan helpen om de angsten van patiënten weg te nemen en zelfkatheterisatie als een haalbare behandelingsoptie te aanvaarden.

Wilt u ook anatomieposters? Neem dan contact op met uw Rayon manager van Coloplast.

Wist u dat?

  • Meer dan 50% van de patiënten stopt met intermitterende katheterisatie binnen de eerste vijf jaar na het begin van de behandeling4
  • 42% van de patiënten die intermitterende katheterisatie gebruikten, veranderden hun methode voor het legen van de blaas1
  • Meer dan 20% van de patiënten is overgeschakeld op een verblijfskatheter10
Referenties

1 Blok B, Pannek J, Castro-Diaz D, del Popolo G, Groen J, Hamid R, Karsenty G et al. EAU Guidelines on neuro-urology, European Association of Urology, 2016.

2 Vahr S, Cobussen-Boekhorst H, Eikenboom J, Geng V, Holroyd S, Lester M et al. Evidence-based guidelines for best practice in urological health care. Catheterisation; urethral intermittent in adults; dilatation, urethral intermittent in adults. European Association of Urology Nurses (EAUN). 2013.

3 Pilloni SKJ, Mair D, Madersbacher H, Kessler TM. Intermittent catheterisation in older people: a valuable alternative to an indwelling catheter? Age Ageing. 2005;3

4:57–60 4 Cameron AP, Wallner LP, Tate DG, Sarma AV, Rodriguez GM and Clemens JQ. Bladder management after spinal cord injury in the United S tates 1972 to 2005. J Urol 2010;184(1):213-7.

5 Coloplast_Symposium_ISCoS_2016

6 Coloplast_Market_Study_Masculine incontinence_2007_Data-on-file (PM-03239)

7 Coloplast_Market_Study_IC Research_2015_Data-on-file (PM-03238)

8 Coloplast_Market_Study_GfK IC Research_2015_Data-on-file (PM-03236)

9 Coloplast_Market_Study_IC adherence insights_2017_Data-on-file (PM-03237)

10 Afsar SI, YemiscibOU, Cosar SNS and Cetin N. Compliance with clean intermittent catheterization in spinal cord injury patients: a long -term follow-up study. Spinal Cord. 2013; 51: 645-9

Vergroot uw kennis

Meer informatie

De weg naar aanvaarding

Het kan een uitdaging zijn om patiënten te helpen intermitterende zelfkatheterisatie te aanvaarden. In dit gedeelte bespreken we de meest voorkomende psychologische belemmeringen voor intermitterende zelfkatheterisatie en laten we zien hoe u patiënten kunt helpen deze te overwinnen.

Meer informatie

Vertrouwen in de behandeling opbouwen

Positieve motivatie kan een krachtig hulpmiddel zijn om patiënten ertoe te brengen zich aan intermitterende zelfkatheterisatie te houden. Dit gedeelte laat zien hoe u ‘kortetermijnbeloningen’ kunt gebruiken om patiënten de waarde van intermitterende zelfkatheterisatie te laten inzien.

Meer informatie

Uw trainingssessie optimaal benutten

Effectieve training in intermitterende zelfkatheterisatie speelt een cruciale rol bij het bereiken van therapietrouw op lange termijn. Maar de gemoedstoestand van de patiënt kan van invloed zijn op de trainingssessie.

Opleiding voor u

De therapietrouw versterken via gedragsverandering

Prof. Krassioukov en dr. Rune Nørager delen vanuit twee verschillende invalshoeken hun inzichten over therapietrouw bij intermitterende zelfkatheterisatie.

Meer informatie

Motiverende gespreksvoering

Leer hoe u de motiverende gesprekstechniek kunt gebruiken om met uw patiënten te praten over intermitterende katheterisatie.

Bevordering en ondersteuning van therapietrouw

Hoe kunt u patiënten helpen hun gedrag te veranderen, zodat ze zich beter aan de behandeling houden?

Bewijs

Lees of download de Review

Continence Life Study Review

De Continence Life Study Review richt zich op therapietrouw bij intermitterende zelfkatheterisatie en biedt een holistische benadering van hoe u de therapietrouw bij uw patiënten kunt bevorderen.

Bekijk de volledige studie

Ondersteuning voor betere therapietrouw bij patiënten die intermitterende zelfkatheterisatie toepassen

Deze kwalitatieve studie geeft inzicht in wat therapietrouw bij patiënten belemmert of ondersteunt, en geeft suggesties voor manieren waarop u met patiënten kunt samenwerken om een betere therapietrouw bij intermitterende katheterisatie te bevorderen.