Een holistische visie bij de behandeling en preventie van urineweginfecties

In dit thema hebben wij een aantal onderwerpen bijeengebracht die ondersteuning kunnen bieden bij het terugdringen van urineweginfecties bij kathetergebruikers.

Hieronder vindt u meer informatie over het risicofactorenmodel voor urineweginfecties, dat kan helpen beter te bepalen waar de risico’s liggen en wat zowel zorgprofessionals als patiënten kunnen doen om deze risico’s te beperken.

De rol van verpleegkundigen

Lees nu

De do's en dont's bij bescherming tegen infecties

Leer meer over de rol van verpleegkundigen bij infectiebescherming. 

De rol van verpleegkundigen bij infectiebescherming

Een lezing over de belangrijke rol van verpleegkundigen bij het aanleren van goede routines voor zelfkatheterisatie, inclusief hun rol bij het opsporen en alleen behandelen van patiënten met een urineweginfectie wanneer de vereiste symptomen kunnen worden gedocumenteerd.

Definitie van urineweginfectie

Wat is er volgens deskundigen nodig om vast te stellen dat iemand een urineweginfectie heeft?

Risicofactorenmodel

Introductie van het risicofactorenmodel voor urineweginfecties

Luister hoe een groep deskundigen het risicofactorenmodel voor urineweginfecties bespreekt: een holistisch model om de oorzaak van urineweginfecties te achterhalen en het risico ervan te minimaliseren.

Meer informatie

Risicofactorenmodel voor urineweginfecties

Krijg snel inzicht in het risicofactorenmodel voor urineweginfecties

Klik hier voor volledige afbeelding

Risicofactorenmodel

Een risicofactorenmodel voor urineweginfecties bij volwassenen met een neurogene lagere urinewegstoornis die zelfkatheteriseren.