Het Mentor-instrument helpt de effectiviteit van de behandeling van neurogene darmstoornis te beoordelen in drie eenvoudige stappen

Het MENTOR-instrument bestaat uit de MENTOR-vragenlijst
en het MENTOR-wiel of -matrix.

Om een pdf van de MENTOR-vragenlijst in uw eigen taal en de matrix in het Engels te downloaden, gaat u naar de onderkant van de pagina. Neem contact op met uw plaatselijke Coloplast-vertegenwoordiger als u het MENTOR-wiel wilt ontvangen.
Klik links of rechts op de pijlen om de onderdelen van het MENTOR-instrument te bekijken.

Hoe gebruikt u het MENTOR-instrument?

Bekijk onze korte video om te zien hoe eenvoudig het is om het MENTOR-instrument te gebruiken.

Hoe het MENTOR-instrument is ontwikkeld

Neurogene darmfunctiestoornis wordt gedefinieerd door symptomen van chronische verstopping en ontlastingsincontinentie die tot 80% van de patiënten met ruggenmergletsel/dwarslaesie treffen.1


De NBD-score is een voor ruggenmergletsel/dwarslaesie gevalideerd instrument om de darmfunctie te evalueren en correleert met de kwaliteit van leven, maar is niet ontworpen voor klinische besluitvorming.2


Een team van internationale academische en klinische deskundigen heeft een hulpmiddel voor klinische besluitvorming ontwikkeld en gevalideerd, genaamd MENTOR (Monitoring Efficacy of Neurogenic darm (Treatment On Response).1


Het instrument is gebaseerd op een vragenlijst met drie dimensies: objectieve darmscoremetingen (de NBD-score), de subjectieve perceptie van patiënten over hun darmfunctie en symptomen die speciale aandacht vereisen. Dit maakt een holistische beoordeling van patiënten met ruggenmergletsel/dwarslaesie mogelijk.


Uit het internationale valideringsonderzoek met in totaal 241 deelnemers bleek een algemene overeenstemming van 79% tussen de deskundige clinici en het MENTOR-instrument. Bovendien bedroeg de mediane tijd voor het invullen van het instrument 5 minuten en vond 97% van de deelnemers het “gemakkelijk in te vullen”.1

 

Lees hier de oorspronkelijke publicatie over het ontstaan en de validatie.

 

Referentielijst:

1. Emmanuel, A. et al. Creation, and validation of a new tool for the monitoring efficacy of neurogenic bowel dysfunction
treatment on the response: the MENTOR tool. Spinal Cord (2020). DOI:10.1038/s41393-020-0424-8.
2. Krogh, K., Christensen, P., Sabroe, S. & Laurberg, S. Neurogenic bowel dysfunction score. Spinal Cord 44, 625–631 (2006).