Wat zijn de voordelen van zilververbanden?

Een meta-analyse van klinisch bewijs uit 2017 wees uit dat het gebruik van zilver om geïnfecteerde wonden te behandelen resulteerde in:

  • betere wondgenezing;
  • verbeterde kwaliteit van leven; en
  • een goede kosteneffectiviteit.1

Onderzoek heeft ook aangetoond dat zilververband de kans op genezing van een veneuze beenulcus kan vergroten, in vergelijking met een behandeling met een niet-klevend verband.2

Antiseptica versus antibiotica

Resistentie tegen antibiotica is een punt van toenemende zorg. Topische antiseptica, zoals zilver, verschillen van antibiotica: ze bereiken op meerdere manieren een antimicrobiële werking op de doelcellen, en bevatten daarom een laag risico op bacteriële resistentie (zie afbeelding 3). Als gevolg hiervan kunnen zilververbanden mogelijk een belangrijke rol spelen bij het beheren van de bioburden in wonden, terwijl de blootstelling aan antibiotica wordt beperkt. Dit zou dan het risico kunnen verminderen op de ontwikkeling van een verdere antibioticaresistentie van de patiënt.3

Wist u dat?

Een recente consensus onder internationale wondzorgspecialisten adviseerde zilver als de beste actieve component in verbanden voor de behandeling van lokale infecties.4

References
  1. Dissemond et al. Evidence for silver in wound care – meta-analysis of clinical studies from 2000-2015. JDDG 2017; 15(5)_524-35.
  2. Norman et al. Dressings and topical agents for treating venous leg ulcers. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2018(6):1-289.
  3. Appropriate use of silver dressings in wounds. An expert working group consensus. London: Wounds International, 2012.
  4. Swanson T et al. Preventing and treating infection in wounds: translating evidence and recommendations into practice. WINT 2020:11(4);82-86.