Coloplast Congres 2024

Voordat de nood hoog isColoplast Congres 2024: een uniek, dagvullend en geaccrediteerd evenement gericht op het versterken van onze gezondheidszorg, met name stoma- en continentiezorg.

Onder leiding van de energieke dagvoorzitter Lucille Werner, staat het Coloplast Congres in het teken van preventie; een cruciaal aspect in het behouden van betaalbare en toegankelijke zorg van hoge kwaliteit. Maar preventie beïnvloedt ook de werkdruk van verpleegkundigen en de levenskwaliteit van de patiënt.

Ontdek samen met Prof. dr. Hanno Pijl, pionier en expert in leefstijlgeneeskunde, de verschuiving van curatieve naar preventieve geneeskunde. Leer van Prof. dr. Koen Kas, een visionair in de gezondheidszorg, hoe we de stap kunnen zetten van reactieve ziekenzorg naar proactieve gezondheidszorg, ondersteund door medische wetenschap en technologische innovaties.

De middag biedt meer dan 20 workshops in drie ronden, waarbij je kan kiezen welke verdieping het best aansluit bij jouw vakgebied en behoeften.  

 

Workshops

Hoog volume versus laag volume irrigeren: wanneer en hoe?

Deze workshop is praktisch van aard. Er worden patiëntengroepen besproken waar laag volume darmspoelen beter resultaat kan geven dan met een hoog volume. En er worden tips & tricks gedeeld om patiënten te motiveren deze therapie zo goed mogelijk vol te houden (het managen van de verwachtingen).

Transitiezorg; het belang van goede begeleiding én het voorkomen dat men zich aan de zorg onttrekt
door dr. F. Ferenschild
Tijdens deze workshop leer je wat transitiezorg precies inhoudt en wat de belangrijkste hoofddoelen zijn die je moet nastreven op de kinderafdeling en/of in de volwassenzorg. Je krijgt inzicht in het gebruik van het Nijmeegs model Transitiezorg en ook worden de uitdagingen besproken waar je in de praktijk mee te maken kunt krijgen. Tijdens de workshop worden best practices besproken en ontvang je concrete voorbeelden die je kunt inzetten in de praktijk. 

Hoe een zorgpad voor patiënten met darmproblematiek succesvol te implementeren?
door S. Oosterlaar
Deze workshop is zowel inspirerend als praktisch van aard. Wat is de stip op de horizon? Waarom zou je een zorgpad überhaupt implementeren? En ook praktisch: wat kan je onderweg tegenkomen? Wat zijn de grootste hobbels en wat de succesfactoren?

Stoma workshop Convex: feiten en mythen
door V. Beckers en S. Schepers 
Convex stomaproducten – wat zeggen Europese richtlijnen en wat ‘zegt’ de praktijk. Een interactieve sessie over de inzet van convex producten – ook in de post-op fase.

De last van heropname; nieuwe inzichten
door dr. E. Furnée en M. Greven
Uit onderzoek blijkt dat er een percentage stomapatiënten is dat kort na operatie heropgenomen worden wegens uitdroging en ondervoeding. Welke gevolgen heeft dit op patiëntniveau en op kostenniveau. Een interactieve sessie om data en praktijk te bespreken...en vervolgstappen. 

Van idee tot realiteit – wat komt er kijken bij een productintroductie in de medische wereld
door A. Oberendorf MSc
De medische wereld is een snel veranderende omgeving. Producten en medicijnen worden geïntroduceerd, en soms ook weer uit de handel gehaald. De onderbouwing is echter niet altijd duidelijk. Tijdens deze sessie duiken we in de wereld van productontwikkelingen in de medische wereld en kijken we aan de hand van verschillende wet- en regelgeving (o.a. de MDR - medical device regulation) wat er allemaal komt kijken bij de ontwikkeling van een product. Daarnaast worden ook enkele handvatten geboden waar je als zorgprofessional kritisch op kunt letten bij uitspraken die door bedrijven worden gedaan, de zogenaamde 'claims'.

Urologie bij vrouwen
door A. van Veelen  
In deze scholing bespreken we de anatomie en functie van de bekkenbodem. We gaan dieper in op stress urine incontinentie en urge incontinentie, en wel de pathofysiologie, risicofactoren en behandelmogelijkheden. Verder wordt een overzicht van de verschillende prolapsen gegeven alsook klachten, risicofactoren en behandelmogelijkheden. Ook gaan we in op recidiverende urineweginfecties.

Het voorkomen van pesten, wat jij als zorgprofessional kunt doen
door Michanou Selberie
Ieder kind kan gepest worden. Kinderen met of zonder chronische aandoening. Maar kinderen met een chronische aandoening, zeker als zij daardoor problemen hebben op het gebied van poepen of plassen, lopen meer risico om gepest te worden. Het is belangrijk om dit bespreekbaar te maken met de kinderen en ouders, de schadelijke gevolgen zoveel mogelijk te beperken en deze kinderen weerbaarder te maken. Maar wat kun jij als zorgprofessional doen?

Impactvolle preventie in de zorg
door dr. Baukje van den Heuvel
Er vindt een verschuiving plaats van curatieve naar meer preventieve interventies in de zorg. Tijdens deze workshop gaan we met een van de oprichters van Fit4Surgery, dr. Baukje van den Heuvel, dieper in op het belang van Prehabilitatie en de link met leefstijlgeneeskunde. Zij zal aan de hand van wetenschappelijk bewijs aantonen dat investeren in gezondheid loont. Financieel,  én door een beter en sneller herstel. 

Mannelijke LUTS
door dr. D. Janssen
Bij deze scholing duiken we in typische mannelijke LUTS, lower urinary tract symptoms.  We gaan in op diverse oorzaken van LUTS bij mannen en welke het meest voorkomen. De anatomie en zenuwinnervatie van de lage urinewegen wordt uitgebreid besproken. Daarna wordt ingezoomd op BPH en daaraan gerelateerde klachten, de diagnostiek en diverse behandelmogelijkheden.

Laaggeletterdheid; herken de signalen en leer wat jij kúnt doen!
door drs. S. Niemer
Analfabetisme, laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden zijn allemaal barrières waardoor patiënten problemen kunnen ervaren om de door jou voorgestelde adviezen op te volgen. Denk dan aan het niet juist opvolgen van de instructies of het verkeerd innemen van medicijnen. Belangrijk is het om deze problematiek tijdig te herkennen en de communicatie hierop af te stemmen. Dit vraagt kennis, andere vaardigheden en voorlichting. Wat is laaggeletterdheid, wat zijn de signalen en hoe kan je het bespreekbaar maken? In deze workshop leer je meer over dit onderwerp. 

Blaaspijnsyndroom/ interstitiële cystitis en chronische bekkenpijn
door dr. D. Janssen
Wat is interstitiële cystitis of blaaspijnsyndroom? Hoe vaak komt het voor, wat is de oorzaak. Hoe herken je het en wat zijn de symptomen? Welke types blaaspijnsyndroom zijn er en wat zijn de verschillen. Wat weten we over inflammatie bij blaaspijnsyndroom. Hoe zit het met de relatie met chronisch bekkenpijn. Welke behandelmogelijkheden zijn er. Kortom een boeiende scholing waarna je helemaal up to date bent over het blaaspijnsyndroom.

MS en de blaas, wat leren we van het Nationaal MS onderzoek?
door dr. A. Stillebroer
Hier gaan we dieper in op de complexiteit van deze aandoening, bespreken we de diverse blaasklachten die MS-patiënten ervaren en leggen we de nadruk op het belang van het identificeren van blaasproblemen en het verkennen van mogelijke oplossingen. Jouw deelname aan deze workshop zal niet alleen je kennis vergroten, maar zal ook bijdragen aan het verbeteren van de zorg die we kunnen bieden aan mensen met MS.