Wat is de driehoek van wondbeoordeling

Wondverzorgingkan een complex en onzeker proces zijn. Wonden veranderen voortdurend, dat betekent dat je op iedere verandering op de juiste manier moet reageren om een optimale genezing voor je patiënten te bereiken. 

Wij hebben een effectief hulpmiddel gemaakt wat je bij dit proces helpt.

De driehoek van wondbeoordeling is een eenvoudig en systematisch raamwerk wat sturing biedt in holistische wondbehandeling.

Het helpt bij het beoordelen van alle belangrijke gebieden in en rond de wond en betrekt ook belangrijke factoren van de patiënt en zijn of haar omgeving welke het genezingsproces van de wond beïnvloeden. Het helpt ook bij het vaststellen van heldere behandeldoelen en de beste behandeling.1

De drie belangrijke gebieden van de wond

Een wond heeft drie belangrijke gebieden: het wondbed, de wondrand en de huid rondom de wond. Bij lek type wond, maar vooral bij chronische wonden, is het belangrijk dat alle gebieden op een juiste manier worden beoordeeld. Een uitgebreide wondbeoordeling voorkomt het optreden van complicaties zoals maceratie, infectie en biofilm.2

De driehoek van wondbeoordeling

Gebruik van de driehoek van wondbeoordeling is niet alleen behulpzaam bij het begrijpen van alle factoren die van invloed zijn op wondgenezing - van de wond zelf tot aan de interactie van de medische, sociale en psychologische factoren, uniek voor iedere patiënt - die tezamen uiterst belangrijk zijn om tot een effectief behandelplan te komen.6 Het zal ook duidelijk worden dat een holistische benadering van de wondbehandeling een positief effect heeft op de beleving van de patiënt, waarbij alle factoren samen de genezing bespoedigen en bovendien de kwaliteit van leven van de patiënt verbeteren.5

De driehoek van wondbeoordeling is oorspronkelijk ontwikkeld in 2015 in samenwerking met een mondiale groep wondexperts. In 2019 is zij herzien en aangepast aan de laatste ontwikkelingen en uitdagingen in de wondbehandeling, zoals de ruimte tussen het wondbed en het verband en biofilm preventie en behandeling.

Download de driehoek van wondbeoordeling hier

Hoe de driehoek van wondbeoordeling te gebruiken

Dedriehoek van wondbeoordeling is een dynamisch hulpmiddel dat werkt volgens een benadering van de wondbeoordeling in zes stappen.3

 

Met dit eenvoudige hulpmiddel ben je in staat om:

 • een startpunt vast te stellen voor de wondbeoordeling;
 • de vooruitgang te volgen bij iedere verbandwissel;
 • een wond behandelplan te definiëren wat inzetbaar is door multidisciplinaire teams; en
 • eeen directe betrokkenheid van de patiënt verzekerd bij de zorgplanning en behandelbeslissingen. 

De driehoek van wondbeoordeling zou bij ieder patiëntcontact of consultatie gebruikt moeten worden om de voortgang en onverwachte vertragingen te beoordelen en vast te leggen.

Het hulpmiddel helpt ook om continuïteit in de manier waarop de wond wordt beoordeeld en behandeld te borgen. Het maakt het bovendien ook veel makkelijker om de patiënt over te dragen naar collega's die op een eenvoudige wijze de door jou geïdentificeerde aandachtspunten kunnen voortzetten.

 

Denk erom de patiënt altijd door te verwijzen als je merkt dat:
Venous leg ulcer healing process 530x530.png

 • de wondgrootte minder dan 20% is afgenomen over een periode van vier weken;
 • een onverwachte toename in exsudaat;
 • verdenking op infectie of een biofilm;;
 • toename van pijn of een afname in de algemene gezondheid van de patiënt of het welbevinden.4

 

 

 

 

De driehoek van wondboordeling is hier te downloaden. 

Referenties
 1. Dowsett C et al. Taking wound assessment beyond the edge. Wounds International 2015;6(1)
 2. Dowsett C et al. A focus on the Triangle of Wound Assessment – addressing the gap challenge and identifying suspected biofilm in clinical practice. Wounds International 2019:10 (3)
 3. R. Liberato de Moura, C. Dowsett. Advancing practice in holistic wound management: a consensus-based call to action. Wounds International 2020;11(4)
 4. Dowsett et al. (2020). Closing the gap between the evidence and clinical practice – a consensus report on exudate management (11(3))

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in…

Bekijk de video

Voorbeeld patiënt video

Zie hoe een terugkerende decubitus is behandeld met een siliconen schuimverband

Kom meer te weten

Wondbeoordeling en documentatie

Leer hoe om te gaan met de ruimte tussen en wondbed en het verband en verdenking op biofilms.

Kom meer te weten

De driehoek van wondbeoordeling

Voer een holistische en systematische wondbeoordeling uit met ons hulpmiddel