Biofilm en zijn rol bij wondinfectie

Wat is biofilm?

Biofilm,of bacteriële aggregaties, zijn micro-organismen die zijn ingebed in een stevige, slijmerige barrière van suikers en eiwitten. Deze barrière beschermt de micro-organismen tegen het natuurlijke immuunsysteem van de patiënt en tegen veel antimicrobiële middelen.1 Biofilm kan zich binnen 24 uur in een wond vormen.

Hoe beïnvloedt biofilm de wondgenezing?

Biofilmis waarschijnlijk de belangrijkste op zichzelf staande oorzaak van aanhoudende, vertraagde genezing van wonden.2 Zoals afbeelding 1 illustreert, wordt ook gedacht dat het de wondgenezing vertraagt door een ongepaste ontstekingsreactie teweeg te brengen, die ineffectief, slecht georganiseerd en schadelijk voor het gastheerweefsel is.2

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat biofilm aanwezig is in de meeste, zo niet alle, chronische, niet-genezende wonden.3 Als u de diagnose stelt dat uw patiënt een infectie heeft in een chronische wond, wordt het daarom aanbevolen om de richtlijnen voor de preventie en het behandelen van biofilm te volgen.2

Twee soorten bacterieformaties

Bacteriën worden vaak gezien als afzonderlijke cellen die zich snel vermenigvuldigen wanneer ze exponentieel groeien. Dit wordt de ‘planktonische vorm’ genoemd en deze heeft meestal betrekking op acute infecties. Bacteriën kunnen ook aggregaten of gemeenschappen vormen van langzaam groeiende cellen. Dit soort groepering wordt ‘biofilm’ genoemd. De meest voorkomende biofilmvormers zijn Staphylococcus aureus en Pseudomonas aeruginosa.2

Hoe detecteert u biofilm?

Hetdetecteren van biofilm kan vanwege de volgende factoren een uitdaging zijn:

 • Biofilm bestaat uit microscopisch kleine structuren, die voor het blote oog onzichtbaar zijn. U moet dus een krachtige microscoop gebruiken om ze te detecteren.
 • In een klinische setting is de beste detectiemethode een weefselbiopsie. Biofilm is echter klein en niet gelijk over het wondbed verdeeld. Een wond kan verschillende soorten biofilm hebben en deze zijn meestal verspreid over kleine, geïsoleerde eilandjes van één soort. Daarom kunnen ze gemakkelijk over het hoofd worden gezien.

Tekenen van wondinfectie

Gezien de kosten en tijd die gemoeid zijn met weefselbiopsie en microscopie, diagnosticeren de meeste clinici biofilm door de algemene tekenen van een wondinfectie te identificeren. Sommige van deze tekenen zijn:2,4

 • aangedaan weefsel
 • toegenomen hoeveelheid exsudaat
 • slechte granulatie / kwetsbare hypergranulatie
 • slechte geur
 • vertraagde genezing

Als een wond deze tekenen van infectie nog steeds vertoont nadat deze correct is behandeld en de patiënt de juiste gezondheidsondersteuning heeft gekregen, kan er biofilm aanwezig zijn.

Wanneer moet u biofilm vermoeden?

Probeer uzelf de volgende vragen te stellen:2

 • Zijn alle passende diagnostische en therapeutische maatregelen gevolgd?
 • Geneest de wond niet zoals verwacht?
 • Vertoont de wond tekenen van lokale infectie of ontsteking?

Als u op ten minste 2 van deze vragen ‘Ja’ antwoordt, is het klinisch relevant om voor biofilm te behandelen.

Confocale laser scanning microscopie (CLSM)

Afbeelding 1 toont een microscopisch beeld van biofilm (rood gemarkeerd), met clusters die vaak kleiner zijn dan 1/10 mm. Hierdoor zijn veel monsternames niet eenduidig.

Voorbeeld van een wond met vermoedelijke biofilm

U moet biofilm vermoeden in ‘geneesbare’ wonden die niet genezen, en waarbij u alle passende maatregelen heeft genomen.1

Hoe biofilm effectief te behandelen

Het isvrijwel onmogelijk om biofilm te verwijderen met een benadering met één structuur. U moet een combinatie van methoden gebruiken om de biofilm te verstoren en te verminderen, en te voorkomen dat deze opnieuw wordt gevormd.

Om biofilm effectief te behandelen, beveelt het IWII 2016-consensusdocument de volgende drie stappen aan:4

 1. therapeutische reiniging bij elke verbandwisseling en doorlopende aseptische behandeling
 2. conservatief scherp en mechanisch débridement, bijv. een curette
 3. grondige reiniging en verzorging na débridement

Een andere publicatie beveelt het gebruik van antimicrobiële verbanden aan. Dit is een “reinig en bedek” aanpak. Door dit verband tussen de débridementen in te gebruiken, vermindert u het vermogen van de planktonische bacteriën om de biofilm opnieuw te vormen. U beschermt de wond ook tegen besmetting door andere micro-organismen.2

Ga voor meer informatie over het voorkomen en behandelen van biofilm naar het deel Hoe is biofilm te voorkomen en te behandelen?

Referenties
 1. Swanson, Terry. Keast, David. Bain, Kimberly & Mark. Preventing and treating infection in wounds: translating evidence and recommendations into practice. Wounds International 2020. Vol 11, issue 4
 2. Keast, David & Swanson, Terry. White paper – A practical summary for the management of wound infections and biofilm, Coloplast 2020
 3. Dowsett C et al. A focus on the Triangle of Wound Assessment – addressing the gap challenge and identifying suspected biofilm in clinical practice. Wounds International 2019:10 (3)
 4. International Wound Infection Institute (IWII) Wound infection in clinical practice. Wounds International 2016.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in…

Meer informatie

Patiëntencasus

Lees hoe een geïnfecteerde traumatische wond aan het onderbeen met een zilververband werd behandeld.

Meer informatie

Zilververbanden

Meer informatie over hoe een zilververband te gebruiken

Meer informatie

Driehoek voor wondbeoordeling

Voer met ons hulpmiddel een algehele en systematische wondbeoordeling uit.