Wat is wondinfectie?

Eenwond wordt als geïnfecteerd beschouwd wanneer er micro-organismen aanwezig zijn die lokaal het weefsel beschadigen en de wondgenezing vertragen.1

De aanwezigheid van micro-organismen veroorzaakt een immuunrespons bij de patiënt. Of deze respons al dan niet succesvol is, hangt af van een evenwicht tussen twee zaken:

 • de sterkte van het immuunsysteem van de patiënt; en
 • de hoeveelheid en de virulentie van de pathogenen.

Wat veroorzaakt wondinfectie?

Wanneer de hoeveelheid en de virulentie van de pathogenen te groot zijn voor het immuunsysteem van de patiënt, raakt de wond geïnfecteerd.2

Welke rol spelen de micro-organismen in een wond?

Hetis belangrijk op te merken dat alle wonden micro-organismen bevatten en dat hun aanwezigheid niet noodzakelijkerwijs betekent dat de wond geïnfecteerd is. Houd er rekening mee dat:

 • de bacteriële status van de wond kan veranderen afhankelijk van lokale, omgevings- en systemische factoren; en
 • de overgang van een niet-geïnfecteerde naar een geïnfecteerde wond vaak geleidelijk is.

Welke zijn de vijf stadia van wondinfectie?

Demicrobiële balans van een wond kan worden omschreven als een continuüm.1 Er is een geleidelijke toename van het aantal en de virulentie van de micro-organismen. Als dit gebeurt, reageert het immuunsysteem van de patiënt dienovereenkomstig. De onderstaande afbeelding toont de vijf stadia van wondinfectie:

 • Besmetting
 • Kolonisatie
 • Lokale infectie
 • Uitbreidende infectie
 • Systemische infectie

De afbeelding laat hier ook zien wanneer u de aanwezigheid van biofilm moet vermoeden en toont de aanbevolen interventie voor elk stadium van de wondinfectie.

Hoe kunt u zien wanneer een wond geïnfecteerd is?

Hetkan een uitdaging zijn om een infectie bij een chronische wond te identificeren. Door een holistische wondbeoordeling uit te voeren, kunt u het infectierisico van de patiënt evalueren. Hiermee kunt u de wond proactief behandelen om het risico op infectie te verminderen.3

Als u geen toegang heeft tot moderne microscopietests om het micro-organisme dat de infectie veroorzaakt te identificeren, kunt u de volgende aanpak gebruiken:

 1. Controleer op klinische tekenen en symptomen.
 2. Neem een wondcultuur af om de veroorzakende micro-organismen en hun potentiële resistentie tegen antibiotica te identificeren.3

Wat zijn de klinische symptomen van een wondinfectie?

In de afbeelding ziet u een lijst met de klinische tekenen en symptomen van lokale en systemische infecties, waar u op moet letten bij het beoordelen van de wond.2

Hoe behandelt u een infectie?

Alsu een infectie vermoedt, is uw directe doel het verminderen van het aantal microben, de bioburden in de wond.3 U kunt dit doen door:

 • therapeutische reiniging van de wond bij elke verbandwisseling;
 • rigoureus débridement van het wondoppervlak en het onderliggende niet-vitale of ongezonde weefsel. Dit verstoort de microbiële belasting en voorkomt dat biofilm terugkomt;3 en
 • de voortgang van de wond te monitoren en deze voortdurend opnieuw te beoordelen, om te zien of de wond aan uw behandeldoelen voldoet. U moet dit minstens één keer per week doen of, optimaal, bij elke verbandwisseling.4

Specifieke soorten infecties behandelen

Als er tekenen zijn van lokale wondinfectie, kunt u topische antimicrobiële middelen gebruiken. Als de infectie zich buiten het wondgebied verspreidt, moet u systemische antimicrobiële middelen gebruiken.

Raadpleeg bij tekenen van een systemische infectie onmiddellijk een arts of wondspecialist.

Dag 1

Dag 2

Dag 40

Dag 131

Het genezingsproces van een geïnfecteerde wond gedurende 131 dagen

References
 1. International Wound Infection Institute (IWII) Wound infection in clinical practice. Wounds International 2016.
 2. Keast, David & Swanson, Terry. White paper – A practical summary for the management of wound infections and biofilm, Coloplast 2020
 3. Swanson, Terry. Keast, David. Bain, Kimberly & Mark. Preventing and treating infection in wounds: translating evidence and recommendations into practice. Wounds International 2020. Vol 11, issue 4
 4. Dowsett et al. (2020). Closing the gap between the evidence and clinical practice – a consensus report on exudate management (11(3))

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in…

Meer informatie

Voorkomen en behandelen van infectie

Meer informatie over het beoordelen en behandelen van infecties en biofilm in de klinische praktijk

Meer informatie

Zilververbanden

Meer informatie over hoe een zilververband te gebruiken

Meer informatie

Driehoek voor wondbeoordeling

Voer met ons hulpmiddel een algehele en systematische wondbeoordeling uit.