Wat is diabetes?

De pancreas produceert een hormoon dat bekendstaat als insuline. Door insuline kan glucose in onze cellen komen, zodat het voor energie kan worden gebruikt.1,2 Diabetes treedt op wanneer de pancreas geen insuline meer kan maken of al het lichaam de insuline die het produceert niet kan gebruiken. Als gevolg hiervan wordt het glucosegehalte in het bloed te hoog.

Er zijn twee soorten diabetes:

  • Diabetes type 1: Wanneer de pancreas geen insuline aanmaakt. Type 1 wordt meestal gediagnosticeerd bij kinderen en jonge volwassenen.2

  • Diabetes type 2: Wanneer de pancreas niet genoeg insuline aanmaakt of deze niet goed gebruikt. Dit type diabetes komt het vaakst voor bij mensen van middelbare leeftijd en ouderen, en de prevalentie neemt in de meeste landen toe.2,3 Diabetische voet treft het vaakst mannen met diabetes type 2.3

Wat zijn de gevolgen van diabetes?

Diabetes kan leiden tot complicaties in verschillende organen en weefsels. Deze omvatten:1,3

  • retinopathie (d.w.z. schade aan de ogen)
  • hart- en vaatziekten (bijv. beroerte, perifere slagaderbeschadiging, hartaanval)
  • nefropathie (d.w.z. nierbeschadiging)
  • neuropathie (d.w.z. zenuwbeschadiging en als gevolg daarvan amputatie van de onderste ledematen of delen van de onderste ledematen)


Diabetes en de complicaties ervan worden in hoog tempo de belangrijkste oorzaak van morbiditeit en mortaliteit ter wereld.1

Hier leest u meer over diabetische voetulcera en hoe neuropathie tot amputatie kan leiden.

Wist u dat?

Het is voorspeld dat er in 2045 ter wereld meer dan 629 miljoen mensen met diabetes zullen zijn. Bijna de helft van dit aantal zal niet gediagnosticeerd zijn.1,2.

References
  1. International Diabetes Federation (2017). Clinical Practice Recommendation on the Diabetic Foot: A guide for health care professionals: International Diabetes Federation: Brussels
  2. Cho, N. H., Kirigia, J., Mbanya J. C., Ogurstova, K., Guariguata, L., Rathmann, W., Roglic, G., Forouhi, N., Dajani, R.,Esteghamati, A., Boyko, E., Hambleton, I., Libânio de Morais Neto, O., Aschner Montoya, P., Joshi, S., Chan, J., Shaw, J., Alafia Samuels, T., Pavkov, M., Reja, A. (2017). IDF Diabetes atlas, Eighth edition. International Diabetes Federation

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in…

Meer informatie

Patiëntencasus

Meer informatie over hoe een diabetisch voetulcus, veroorzaakt door amputatie, met een zilververband werd behandeld.

Meer informatie

Schuimverbanden

Meer informatie over hoe een schuimverband wordt gebruikt.

Meer informatie

Driehoek voor wondbeoordeling

Voer met ons hulpmiddel een algehele en systematische wondbeoordeling uit.